Meldingsplicht van vondsten in het Belgische deel van de Noordzee

Vondsten in de Belgische maritieme zones moeten gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen door de wet van 23 april 2021 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en ter bescherming van waardevolle wrakken en het KB van 30 juli 2021 ter uitvoering ervan. Dit kan gebeuren door het melden van bepaalde gegevens per mail aan  gouverneur@west-vlaanderen.be of via het elektronisch formulier.

Archeologische vondsten op het strand vallen hier niet onder en moeten niet worden gemeld aan de gouverneur. Ze dienen wel gemeld te worden via de website van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed bij: Een vondst melden? 

 

Suggesties of opmerkingen

Heeft u suggesties of opmerkingen over de website vondsten in zee of algemeen over het cultureel erfgoed onder water? Laat het ons weten via dit webformulier.